Sukuseura

Sukuseura

Strangin ja Spangarin sukuseura ry perustettiin selvittämään suvun vaiheita, vaalimaan suvun perinteitä ja edistämään yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Sukuseuran perustava kokous pidettiin 1995 Vimpelissä.

Sukuseurasta tuli Strangin ja Spangarin sukuseura, koska nämä olivat Vimpelin ensimmäiset suvut. Strangin veljeksiä asettui samaan aikaan myös Alajärvelle ja Lappajärvelle. Spangarin suvun asumispaikka oli aluksi Vimpelissä, mutta suku levisi hyvin nopeasti koko Järviseudulle. Myöhemmin nämä suvut ovat sekoittuneet toisiinsa niin moneen kertaan, että kumman tahansa suvun tutkimus on samalla myös toisen suvun tutkimista.

Sukuseura aloitti toimintansa 1995 ja vuonna 1999 sukuseura rekisteröitiin.

Sukuseuran jäseneksi  voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt isän tai äidin kautta sukuun kuuluva tai avio-/avoliiton tai lapseksioton kautta sukuun päätynyt.

Jäseneksi ilmoittautuminen tapahtuu ottamalla yhteys sukuseuran puheenjohtajaan, rahastonhoitajaan tai sukukirjojen päätoimittajaan ja ilmoittamalla jäsenrekisteriin tarvittavat yhteystiedot (nimi, postiosoite, puhelinnumero). Jäsenehdokkaalle toimitetaan tilillepanokortti tai annetaan tilin numero jäsenmaksun maksamiseksi.

Maksut ovat toistaiseksi:  Ainaisjäsen 90 euroa ja kausijäsen (=jäsenyys sukukokousten välisen ajan) 30 euroa.